Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, trwają prace nad możliwością uruchomienia płatności związanej z produkcją m.in. w sektorze roślin wysokobiałkowych i przeznaczenia na ten cel nawet 2 proc. koperty krajowej.

Wyliczono, że na realizację płatności w sektorze upraw roślin wysokobiałkowych może trafić w latach 2015-2020 łącznie ok. 430 mln euro (w kolejnych latach odpowiednio: 67,6; 67,9; 68,3; 68,7; 69,1; 61,2).

„ W odniesieniu do szczególnych realizacji płatności związanej z produkcją w sektorze roślin wysokobiałkowych, w tym takich zagadnień jak warunki kwalifikalności czy lista gatunków roślin objętych wsparciem, należy wyjaśnić, że w chwili obecnej trwają prace nad tymi zagadnieniami, których rezultatem będą przepisy odpowiednich krajowych aktów prawnych” – wyjaśnia ministerstwo.