Podczas dzisiejszych obrad sejmowej KRiRW wiceminister Ryszard Zarudzki zaprezentował proponowany w UE nowy system płatności bezpośrednich.

Do jego obowiązkowych elementów ma należeć:

- podstawowe wsparcie dochodów (zastąpi obecny system jpo i płatności podstawowej)

- redystrybucyjne wsparcie dochodów (analogiczne do obecnej płatności dodatkowej)

- systemy na rzecz klimatu i środowiska (wsparcie dobrowolnych praktyk prośrodowiskowych).

Elementami dobrowolnymi mają być:

- wsparcie dla młodych rolników (rozpoczynających działalność), przy czym na wsparcie wymiany pokoleń z obu filarów WPR ma być przeznaczona kwota odpowiadająca co najmniej 2 proc. środków I filara;

- wsparcie związane z produkcją – do określonych, ważnych dla państwa sektorów lub rodzajów produkcji lub konkretnych typów rolniczych. Na to wsparcie przeznaczyć można do 10 proc. koperty (z opcją zwiększenia maksymalnie o 2 punkty proc. pod warunkiem przeznaczenia tego zwiększenia na wsparcie wysokobiałkowych). Wsparciem tym można będzie obejmować: zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe, strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniaki skrobiowe, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i kozie, wołowinę i cielęcinę, oliwę z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, buraki cukrowe, trzcinę cukrową i cykorię, owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji oraz inne uprawy niespożywcze (z wyłączeniem drzew) stosowane do wytwarzania produktów, które mogą zastępować surowce kopalne.

Nowy system warunkowości zastąpi obecną zasadę wzajemnej zgodności oraz zazielenienie.

Jak stwierdził wiceminister, Polska jest nadal przeciwna zróżnicowaniu dopłat w UE.