I tak, jak wynika z projektu, producentowi rolnemu dostarczającemu producentowi skrobi ziemniaczanej ziemniaki zawierające nie mniej niż 13 proc. skrobi, na podstawie umowy kontraktacyjnej przysługuje płatność za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach.

Polska razem z Komisją Europejską ustaliła, że stawka płatności uzupełniającej dla skrobi ziemniaczanej może wynieść maksymalnie 66,32 euro za tonę skrobi za rok 2011.

Przykładowe ustalenie wysokości stawki płatności dla ziemniaków skrobiowych zawierających 13 proc. skrobi - do wyprodukowania 1000 kg skrobi potrzeba 6533 kg ziemniaków o zawartości 13 proc. skrobi. W takim wypadku za 6533 kg ziemniaków przysługuje płatność w wysokości 66,32 euro, zaś odpowiednio za 1000 kg ziemniaków otrzyma się płatność w wysokości 10,15 euro. Kurs wymiany euro oblicza się na poziomie  1 euro = 4,405 zł, więc z 1 tony ziemniaków dopłata w zaokrągleniu będzie wynosić 44,71 zł.

Projekt został wysłany obecnie do konsultacji społecznych.