30 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac (RPP), w którym zaproponowała priorytety, a także orientacyjny podział budżetu na rok 2021 w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich. Komisja Europejska zakłada współfinansowanie programów promocyjnych na poziomie 173,4 mln EUR.

Budżet Rocznego Programu Prac podzielono na programy proste i wielonarodowe.

W tym pierwszym przypadku mówi się o kwocie 86 mln euro. I tu, jeśli chodzi o programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek wewnętrzny, UE chce na nie wydać 20 mln euro, w tym na programy dotyczące systemów jakości UE (oznaczenia geograficzne, znak graficzny produktów rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla regionów najbardziej oddalonych) - 7 mln euro, na programy promujące produkty ekologiczne - 5 mln euro a na programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, aspekty żywieniowe i zdrowotne, dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, walorów smakowych, różnorodności lub tradycji - 8 mln euro.

W przypadku programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek krajów trzecich, UE zaplanowała promocję na poziomie 61 mln euro. Z tego, promocja w Chinach, Japonii, Korei Płd., Płd.-Wsch. Azji i Azji Południowej – będzie prowadzona za 21 mln euro, w Kanadzie, USA i Meksyku - 13 mln euro, w innych obszarach geograficznych – za 17 mln euro. Na programy promujące produkty ekologiczne w dowolnym kraju lub krajach trzecich zaplanowano 10 mln euro.

Na programy wielonarodowe przeznaczono w RPP 87,4 mln euro, w tym na te które będą realizowane na rynku wewnętrznym 41,2 mln euro. Tu na wielonarodowe programy dotyczące systemów jakości UE (oznaczenia geograficzne, znak graficzny produktów rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla regionów najbardziej oddalonych) lub programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, aspekty żywieniowe i zdrowotne, dobrostan zwierząt) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, walorów smakowych, różnorodności lub tradycji zaplanowano 8,2 mln euro, na programy promujące produkty ekologiczne 15 mln euro, na programy mające na celu zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego rolnictwa w UE i roli sektora rolno-spożywczego w realizacji działań na rzecz klimatu i środowiska - 10 mln euro a na programy mające na celu zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym w kontekście zrównoważonej i właściwej praktyki żywieniowej - 8 mln euro.

Na programy wielonarodowe skierowane na rynek krajów trzecich przeznaczono 41,2 mln euro, w tym na programy dotyczące systemów jakości UE (oznaczenia geograficzne, znak graficzny produktów rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla regionów najbardziej oddalonych) lub programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej (bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, autentyczność, etykietowanie, aspekty żywieniowe i zdrowotne, dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój…) oraz cechy produktów UE pod względem jakości, walorów smakowych, różnorodności lub tradycji - 31,2 mln euro a na programy promujące produkty ekologiczne w dowolnym kraju lub krajach trzecich - 10 mln euro.

Na uwagi i komentarze czeka do 10 lipca br. resort rolnictwa.