W planowanych po 2020 roku płatnościach bezpośrednich zmienia się niewiele w stosunku do obecnych.

Jak mówiła niedawno w Sejmie Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW, utrzymane będą znane rolnikom formy płatności.

Więcej o innych zmianach: Przyszłe płatności bezpośrednie będą bardziej zielone

Ma być płatność podstawowa – odpowiednik obecnej jednolitej płatności obszarowej. Redystrybucyjne wsparcie dochodów to natomiast odpowiednik obecnej płatności dodatkowej – będzie obowiązkowe, w odróżnieniu od obecnego systemu, kiedy państwa mogły lecz nie musiały tej płatności wprowadzać.

- Po raz pierwszy w I filarze pojawiają się płatności takie á la rolnośrodowiskowe, są to płatności obowiązkowe dla państwa członkowskiego, natomiast są dobrowolne dla rolników – tłumaczyła dyrektor. - Oznacza to, że musimy takie płatności zaprojektować, natomiast to od rolników będzie zależało, czy będą chcieli z nich korzystać – niemniej jednak jakąś część koperty płatnościowej będziemy musieli na to przeznaczyć. Dlatego też, myśląc o tych ekoprogramach, które raczej będą obowiązkowe, bo dyskusja idzie w tym kierunku, chociaż Polska ma stanowisko raczej przeciwne, żeby to były płatności dobrowolne, myśląc o tych ekoprogramach myślimy, że powinny być tak ukierunkowane, żeby pomogły finansować rolnikom dodatkowe obowiązki wynikające z wdrażania niektórych dyrektyw. Np. dyrektywa ochrony powietrza nakłada na Polskę pewne obowiązki związane z zagospodarowaniem amoniaku.

W grupie płatności nieobowiązkowych – a więc państwo członkowskie może, ale nie musi ich stosować – znalazły się natomiast płatności związane z produkcją. Będą mogły być dalej stosowane – pozostaje aktualny ten sam, co obecnie warunek: nie mogą wpływać na wzrost produkcji, można je kierować tylko do sektorów doświadczających trudności ekonomicznych czy środowiskowych – służą więc podtrzymaniu, a nie wzrostowi produkcji. Na ten cel przeznaczyć będzie można z koperty 10 proc., plus 2 proc. na wysokobiałkowe – a nie 13 plus 2, jak obecnie. Polska opowiada się za utrzymaniem dotychczasowej koperty na te płatności.

Dopłaty dla młodych rolników mają być utrzymane, można będzie je stosować w I lub II filarze, albo w obu – pod warunkiem, że państwo przeznaczy na nie równowartość 2 proc. ekwiwalentu koperty płatności bezpośrednich.

W płatnościach obszarowych z II filaru ma się zmienić niewiele. Dopłaty rolnośrodowiskowe będą przysługiwać za wszystkie wymogi przekraczające warunkowość określoną w I filarze, będą musiały być różne od ekoprogramów.

Więcej o płatnościach dla małych gospodarstw: Małe gospodarstwa z jednakowym ryczałtem z tytułu dopłat bezpośrednich