Jak wynika z dyskusji, wątpliwości dotyczących zazielenienia jest wiele, a pytań ciągle więcej niż odpowiedzi.

Co z programami rolnośrodowiskowymi? Czy dywersyfikacja upraw dotyczy grup czy gatunków roślin? Co zaliczać do 7 proc. obszarów wyłączonych z produkcji? Do tych i innych pytań stawianych w referatach i dyskusji będziemy wracać w kolejnych informacjach.

- Przystępujemy do finalizowania ostatecznego kształtu WPR – powiedział Jarosław Kalinowski, oceniając dyskusję nad zazielenieniem jako pomocną dla eurodeputowanych. – Wymogi dotyczące zazielenienia proponowane w nowej WPR są jednakowe dla wszystkich, płatności – według historii. Za to samo będzie płacone 65 euro w Polsce i 150 w Holandii i Belgii - stwierdził.

Kalinowski przypomniał wypowiedź unijnego komisarza rolnictwa Ciolosa, który powiedział, że bilansowanie przepływów między płatnikami do unijnego budżetu jest jednym z celów WPR.

Zdaniem Kalinowskiego, dyskutując nad zazielenieniem trzeba brać pod uwagę, że Unia staje się powoli importerem żywności, 7 proc. wyłączeń proponowanych w zazielenieniu musi prowadzić do zmniejszenia produkcji.

Czy zazielenienie będzie przyjęte i w jakiej ostatecznie formie – ciągle nie wiadomo, ale Jarosław Kalinowski stwierdził, że trzeba spodziewać się raczej korekty niż zasadniczej zmiany przedstawionej propozycji WPR na okres po 2013 r.