W ARiMR ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2019 r.

Więcej: Od dziś można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie

Właścicielom małych gospodarstw, którzy w tym roku chcą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie takie same jak w 2018 roku, umożliwiono złożenie oświadczenia. Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały je tylko do czwartku 14 marca.

Do 14 marca rolnicy złożyli ponad 200 tys. oświadczeń zamiast wniosku przez Internet, część z nich wysłali pocztą, więc liczba złożonych oświadczeń na pewno wzrośnie. W 2018 roku do ARiMR wpłynęło ponad 430 tys. takich oświadczeń.

Najwięcej oświadczeń złożono w województwach lubelskim, mazowieckim i małopolskim. Najmniej w lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

W tym roku rolnicy po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez Internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. ARiMR przyjmuje elektroniczne wnioski od dzisiaj, 15 marca 2019 r.

Jak informuje ARiMR, po doświadczeniach kampanii 2018 i sugestiach rolników w eWnioskuPlus wprowadzono korekty, które mają dodatkowo ułatwić korzystanie z aplikacji oraz dostosować obsługę wniosku do obowiązujących przepisów.

Wśród udogodnień, jakie znalazły się w tym roku w aplikacji, są m.in.:

•          rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi o listę działek rolnych położonych na danej działce referencyjnej,

•          dodanie tabeli zbiorczej z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce „Podsumowanie”,

•          rozszerzenie wydruku wniosku i przeglądu danych o informacje o składnikach międzyplonu w ramach EFA,

•          rozszerzenie funkcjonalności w zakresie zastępowania i wycofywania zwierząt w ramach płatności do bydła i płatności do krów,

•          rozszerzenie sprawdzeń kompletności wniosku oraz komunikatów prezentowanych podczas wypełniania wniosku w celu uniknięcia błędów w składanych wnioskach.

Dodatkowo zostały wprowadzone modyfikacje, które zapobiegną problemom występującym podczas wypełniania niektórych wniosków w roku 2018 - dodano przy tym.

ARiMR prześle rolnikom wstępnie wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji papierowej (będzie to robiła do 2020 r.). Należy jednak traktować go jedynie informacyjnie.

Więcej: Czy wydawać pieniądze na papierowe wnioski, skoro są składane elektronicznie?

W 2018 r. wnioski przez internet złożyło blisko 900 tys. rolników z ok. 1,3 mln ubiegających się o dopłaty. Dodatkowo wszystkie Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku z roku 2017 zostały również przeniesione do aplikacji eWniosekPlus przez pracowników ARiMR. Oznacza to, że rolnicy ci mają już konto w aplikacji. Aby rozpocząć prace nad wypełnianiem wniosku, muszą więc tylko zalogować się do systemu informatycznego ARiMR - informuje agencja.

W przypadku rolników, którzy posiadają już konto w aplikacji eWniosekPlus i jest ono zablokowane lub rolnik zapomniał hasła do konta należy skorzystać z opcji „Nie pamiętasz hasła?”.

Szczegółowa ścieżka została opisana tutaj: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus/Najczesciej-zadawane-pytania-.html

A jak wypełnić wniosek?

ARiMR podpowiada:

„Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację. Aplikacja porównuje dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków.

Aplikacja również na bieżąco wylicza powierzchnie gruntów ornych, procent uprawy głównej oraz dwóch upraw głównych. W zakresie sprawdzenia wymogów zazielenienia dostępny jest kompleksowy przegląd zawierający informacje na temat zwolnienia z wymogu dywersyfikacji upraw, zwolnienia z wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw, spełnienia wymogu utrzymania EFA, powierzchni, nazwy i procentu upraw głównych, danych dotyczących elementów EFA oraz trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.

Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwytuje pomyłki, ale również na bieżąco informuje o popełnionych błędach czy brakach. Warto wiedzieć, iż do czasu wysłania wniosku do ARiMR można wprowadzać w nim zmiany. Nie ma limitu wejść na dany wniosek. W trakcie jego wypełniania można go zapisywać, zamykać i ponownie otwierać. ARiMR zaleca systematyczne zapisywanie wniosku roboczego podczas jego wypełniania. Po wysłaniu wniosku rolnik otrzyma potwierdzenie. Rolnikom i doradcom zaleca się aby po wysłaniu wniosku pobrać „Potwierdzenie przyjęcia wniosku”  na stację roboczą lub wydrukować je.

Wnioski złożone przez aplikację eWniosekPlus nie wymagają potwierdzenia w postaci złożenia wniosku w formie papierowej w biurach powiatowych Agencji”.

Agencja zapewnia też, że rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem wniosku, mogą skorzystać z pomocy doradców ODR-ów oraz pracowników ARiMR. Podobnie jak w roku ubiegłym, w biurach powiatowych Agencji dostępne są dla rolników stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.