- Ile pieniędzy w latach 2019-2021 zostało przekazanych przez resort rolnictwa  kościelnym osobom prawnym, w ramach konkursów, dotacji i innych form? Czy miały miejsce jakieś specjalne dotacje dla kościelnych osób prawnych? Jeśli tak - ile wynosiły? Kto je otrzymał? - pytania tej treści posłanka Joanna Scheuring-Wielgus skierowała na początku września br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odpowiedź nadeszła dopiero w połowie października. Co z niej wynika?

Według danych przedstawionych przez wicepremiera Henryka Kowalczyka, w sumie w latach 2019-2021, resort rolnictwa przekazał na rzecz kościelnych osób prawnych 1 111 067,67 zł w ramach konkursów, dotacji, specjalnych dotacji, wsparcia, i w innych formach.

Na co "poszły" te pieniądze?

W 2019 r. dokonano 13 przelewów na łączną kwotę 369 612,15 zł. 

Największym beneficjentem była w tym czasie Archidiecezja Częstochowska‐ Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat, która otrzymała z MRiRW 94 095,00 zł, tytułem realizacji umowy na produkcję i emisje audycji rolniczych o charakterze informacyjno‐edukacyjno‐publicystycznym pod nazwą „Kwadrans dla rolnictwa" na antenie Radia Fiat (umieszczanie audycji na portalach fiat.fm i czestochowskie24.pl). 

Kwotą 80 097,60 zł zasilono ze środków resortu rolnictwa Diecezję siedlecką ‐ Katolickie Radio Podlasie. Umowa została zawarta na produkcję i emisję radiowych audycji rolniczych o charakterze informacyjno‐ publicystycznym pod nazwą „Kwadrans z Ministrem Rolnictwa” na antenie Katolickiego Radia Podlasie oraz umieszczanie audycji na portalu podlasie24.pl.

62 988,30 zł przekazano Diecezji Warszawsko‐Praskiej ‐ Radio Warszawa na realizację umowy na produkcję i emisję radiowych audycji tematycznych prezentujących Program Poznaj Dobrą Żywność na antenie Radia Warszawa, umieszczanie audycji na stronie radiowarszawa.com.

48 431,25 zł otrzymała Diecezja Opolska ‐ Radio DOXA jako rozliczenie umowy na produkcję i emisję radiowych audycji rolniczych o charakterze informacyjno ‐ publicystycznym pn.: „Rolnicze fakty” w radiu DOXA. Umieszczanie audycji na stronie doxa.fm.

Kwoty rzędu 3 000-5 000 zł resort rolnictwa przekazał pięciu innym kościelnym osobom prawnym na organizację punktu informacyjno‐promocyjnego i prezentacji produktów wysokiej jakości, w tym produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych podczas różnych spotkań, pikników i festynów, 2 380 zł otrzymało natomiast Centrum Apostolstwa Liturgicznego Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza z Warszawy na zakup ornatu (dar ołtarza podczas Dożynek Jasnogórskich).

Szczególnie miła resortowi rolnictwa - jak wynika z zestawienia - jest też działalność Wydawnictwa Duszpasterstwo Rolników. W 2019 otrzymało ono w sumie 62 920 zł dotacji na promocję działań MRiRW, PROW i Przeprowadzenie działań informacyjno‐edukacyjnych dotyczących kampanii "Skąd się biorą produkty ekologiczne".

W 2020 nieco mniej hojnie, ale...

W 2020 r. resort rolnictwa przekazał tylko dwie dotacje, ale za to jakie!  238 275,60 zł otrzymała ponownie Archidiecezja Częstochowska‐Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat na produkcję i emisje spotu dot. programu Poznaj Dobrą Żywność na antenach 17 rozgłośni radiowych.

"Jedynie" 3 075,00 zł otrzymała natomiast Redakcja i Administracja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na zamieszczenie materiału informacyjnego dot. oznaczenia Produkt Polski w Tygodniku Katolickim "Niedziela".

W 2021 dotacje MRiRW na rzecz Kościoła były okazałe

W 2021 r. resort rolnictwa udzielił 6 dotacji na łączną kwotę 500 104,92 zł, z czego aż 480 104,92 zł wsparcia otrzymała po raz kolejny Archidiecezja Częstochowska‐Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat! Były to dwie dotacje, jedna na emisję spotu dot. rolnictwa i produkcji ekologicznej na antenach 17 rozgłośni radiowych, a druga na emisję spotu dot. Produktu Polskiego na antenach 18 rozgłośni radiowych.

Redakcja i Administracja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” otrzymała w omawianym roku w sumie 10 000 zł na promocję oznaczenia Produkt Polski.

Kolejnym 10 000 zł resort rolnictwa wsparł organizację punktów promocyjnych w parafiach w Szwelicach (Pułtusk) i Nasielsku.