Marszałek świętokrzyski poinformował, że spotkał się z Elżbietą Bieńkowską, minister rozowju regionalnego i że zapadły decyzje dotyczące wspracia rozwoju wsi pieniędzmi z Funduszu Spójności.

- Bieńskowska potwierdziła, że znaczące kwoty pieniędzy w PROW na lata 2013 - 2020 będą pochodziły z programów operacyjnych - Fudnuszu Spójności - mówił Adam Jarubas.

Jarubas mówiąc o tym, wymienił działania: "melioracje, mikroprzedsiębiostwa, podstawowe usługi na obszarach wiejskich".

- Nie chcę mówić o konkretnych kwotach - dodał.

Jarubas zauważył, że ostatnie negocjacje budżetowe w Brukseli zakończyły się cięciami w rolnictwie. 

Wg. niego rosnąca pozycja targów Agrotech potwierdza wartość dla rolnictwa polityki rolnej i środków finansowych ulokowanych w II filarze WPR. 

- Przed polskim rolnictwem jest przyszłość, a potencjał rolnictwa musimy pokazywać na obradach rządu - powiedział Adam Jarubas na zakończenie kilkuminutowego wystąpienia podczas otwarcia tagów Agrotech w Kielcach.