W ubiegłym roku ok. 85 tys. kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ARiMR powierzyła 17 wykonawcom zewnętrznym, wybranym w przetargach.

Więcej: Kto kontroluje w imieniu ARiMR?

I wykonawcy ci nieźle zarobili.

Jak się dowiadujemy, koszt realizacji kontroli na miejscu w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowanych przez podmioty zewnętrzne wybrane w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyniósł w ub. roku ok. 25 mln zł.

Średnio daje to więc na jednego wykonawcę prawie 1,5 mln zł, a na jedną kontrolę – 294 zł.

Kontrole na miejscu to nie wszystko.

Pozostała część kontroli (w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, w sektorze rybactwa i rybołówstwa, rynku owoców i warzyw, wymogów wzajemnej zgodności) realizowana jest przez pracowników biur kontroli na miejscu w oddziałach regionalnych ARiMR. Koszt tych kontroli wliczony jest w działalność operacyjną ARiMR – informuje agencja i nie ujawnia, ile na ten cel wydaje.

Na koszty funkcjonowania w ub. r. agencja miała 1 256 072 tys. zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 653 233 tys. zł.

Zatrudnienie nieco rośnie: według stanu na 31 grudnia 2016 r. w agencji zatrudnionych było 10 725 osób, według stanu na 31 grudnia 2017 r. - 11 108 osób, a według stanu na 31 grudnia 2018 r. - 11 121 osób.