Jakie były stawki pomocy wypłaconej po suszy z ubiegłego roku? Pytamy o to już bardzo długo, ale wciąż nie mamy pełnej odpowiedzi.

ARiMR poinformowała, że na podstawie wniosków producentów rolnych o przyznanie pomocy finansowej w związku z poniesionymi szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi ubiegłoroczną suszą lub powodzią, złożonych w okresie od 14.09.2018 r. do 16.11.2018 r. Agencja przyznawała pomoc do 31.03.2019 r. W tym okresie złożonych zostało 340900 wniosków, w których rolnicy ubiegali się o przyznanie pomocy do powierzchni 5404078,56 ha upraw.

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi producent rolny mógł oddzielnie składać wnioski o pomoc na pokrycie szkód w uprawach w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy i na szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy lub złożyć jeden wniosek obejmujący obydwa rodzaje szkód.

Pozytywnie rozpatrzonych zostało 340264 wniosków, w których zgłoszono do przyznania pomocy powierzchnię 5327148,59 ha upraw. Spośród tych wniosków 63325 to wnioski rolników, którzy udokumentowali ubezpieczenie min. 50% upraw rolnych, a otrzymana pomoc objęła powierzchnię 1880865,12 ha upraw, z tego:

·         3660 wniosków dotyczących powierzchni 73.866,58 ha złożyli producenci, którzy otrzymali pomoc wyłącznie z tytułu szkód obejmujących co najmniej 70% danej uprawy,

·         32509 wniosków dotyczących powierzchni 1101035,25 ha złożyli producenci, którzy otrzymali pomoc wyłącznie z tytułu szkód obejmujących co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy,

·         27156 wniosków dotyczących powierzchni 705963,29 ha złożyli producenci, którzy otrzymali pomoc z tytułu szkód obejmujących co najmniej 70% danej uprawy oraz z tytułu szkód obejmujących co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy

W sumie producenci rolni otrzymali 2,07 mld zł pomocy.

Tyle ARiMR, wciąż nie podano, ilu rolników występujących o pomoc ma ubezpieczenie (z podziałem na do i powyżej 70 proc. strat), innymi słowy - jakie stawki do ha wypłacono ilu rolnikom do ilu ha?

Więcej: Ilu rolników dostaje pełną pomoc po suszy?

Wcześniej informowano, że 30 tys. rolników otrzyma po suszy płatności w pełnej wysokości, czyli 1000 zł do hektara.

Więcej: Pełną pomoc suszową w wysokości 1 tys. zł na ha otrzyma 30 tys. rolników

Wciąż czekamy na pełną informację - a czytelnicy alarmują już o prawdopodobieństwie powtórzenia się suszy  i o trudnościach z ubezpieczaniem się od jej skutków także w tym roku.