Jak wynika z zamieszczonego na stronie MRiRW harmonogramu naborów, na końcowej prostej PROW przyspieszy. Zaplanowano nowe działania i kolejne nabory. Ponieważ Unia Europejska nie przyjęła (podobnie zresztą jak na koniec poprzedniej siedmiolatki) budżetu na nowy okres planowania (2021-27)), jeszcze przez rok będziemy poruszać się w ramach zakreślonych przez budżet na lata 2014-20.

Możliwe więc będzie przeprowadzanie naborów rok dłużej, niż planowano zgodnie z pierwotnymi założeniami. Na ile poprawi to wykorzystanie PROW? Jak dotąd (ostatnie dane są na koniec listopada 2019), udało się zawrzeć umowy lub wydać decyzje na 60,37 proc. dostępnego limitu, zrealizować płatności na jego 39,91 proc. – przy złożonych wnioskach na 83,98 proc. limitu. Trzeba więc wątpić w możliwość wykorzystania całej dostępnej puli – tj. 58 279 505 528,65 zł.

„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” będą w ciągłym naborze przez nadchodzące dwa lata. „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” można będzie zgłaszać w terminach 30.12.2019 r.– 28.01.2020 r. i listopad/grudzień 2020 r. , a także listopad 2021 r. (zastrzeżono, że zależy to od wykorzystania środków w poprzednich naborach, ale raczej trudno mniemać, że pieniędzy zabraknie).

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF będzie w lutym 2020, a bez ASF zaplanowana jest na marzec 2020 r. i luty 2021 r.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” -  obszar d zaplanowana jest na marzec 2020, a obszar nawadnianie w gospodarstwie w terminach luty 2020 r., lipiec 2020 r., październik 2020 r., styczeń 2021 r.

„Premie dla młodych rolników” zaplanowano na maj 2020 r. i luty 2021 r.

W maju i październiku obu lat - „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, a „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – we wrześniu 2020 i 2021.

Jeśli ktoś nabrał chęci na „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, ostatnią możliwość złożenia wniosku będzie miał we wrześniu tego roku.

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” można chcieć dofinansować na przełomie listopad/grudzień 2020 r.

W lutym 2020 można ubiegać się o „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” na obszarach ASF, a poza nimi – w czerwcu.

We wrześniu 2020  będzie nabór na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania.

W lipcu zaplanowano nabór na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

Szczegóły i pozostałe nabory – w załączniku.