Zgodnie z informacją ARiMR na dzień 26 czerwca 2020 r. banki udzieliły w tym roku 4 945 kredytów klęskowych na łączną kwotę 447,2 mln zł, z tego 4 525 kredytów na wznowienie produkcji w przypadku szkód spowodowanych przez suszę na kwotę 416 mln zł.

A zatem dostępny w bieżącym roku limit akcji kredytowej - kredytów na wznowienie produkcji - nie został wyczerpany, bowiem w planie finansowym Agencji na 2020 r. na dopłaty do oprocentowania ww. kredytów zaplanowane zostały środki w wysokości 73.390 tys. zł, co pozwala na obsługę kredytów klęskowych uruchomionych w latach poprzednich i uruchomienie w roku bieżącym linii kredytowej w wysokości 1 mld zł - wynika z informacji udzielonej przez resort rolnictwa Zarządowi KRIR.

Jednocześnie - jak informuje Izby Rolnicze MRiRW - podejmowane są działania mające na celu jednorazowe zwiększenie w bieżącym roku limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln euro.

Jak zaznacza resort, w przypadku zgody Komisji Europejskiej na jednorazowe zwiększenie w bieżącym roku limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie dla Polski o kwotę 100 mln euro wypłata pomocy w tej formie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zgody. Chodzi tu m.in. o wypłatę pomocy suszowej za 2019 r. O wyjaśnienie nieciekawej sytuacji właśnie w tej kwestii  Zarząd KRIR zwrócił się w ostatnim czasie do ministerstwa rolnictwa.

W najbliższych dniach pomoc otrzymają wszyscy producenci, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz wypłacona zostanie pomoc w formie de minimis do wyczerpania krajowego limitu tej pomocy w 2020 r. - zapewnia MRiRW w piśmie do KRIR.