ARiMR podała właśnie, że we wtorek 30 kwietnia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi  nabór wniosków na to działanie finansowane z PROW 2014-2020.  

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania będą dostępne na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziałach regionalnych ARiMR.  

Jak pisaliśmy wczoraj, aby nabór mógł przebiegać na zmienionych warunkach, konieczne jest podpisanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Zostało ono ogłoszone wczoraj w  Dzienniku Ustaw (poz. 747) i dziś, czyli 26 kwietnia br., weszło w życie.

Więcej: Kiedy nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” bez wymogu ubezpieczenia w KRUS?

 Rozporządzenie w załączniku.