Projekt ustawy opracowali i złożyli posłowe PSL-Kukiz’15. Proponują w nim wdrożenie rozwiązań, które wsparłyby firmy i gospodarstwa rolne, w których doszło do przejściowego pogorszenia warunków prowadzenia działalności – podaje portal podatki.biz.


Wsparcie miałoby mieć formę bezpośredniej pomocy finansowej, dedykowanej np. na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, czy na zatrudnienie ludzi na zastępstwa za chorych pracowników. Na analogiczne wsparcie mogliby liczyć też rolnicy, bezpośrednio dotknięci skutkami epidemii. Projekt przewiduje, że państwo na pomoc przeznaczyć ma ok. 10 mld zł z Funduszu Pracy.


Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych środków. Epidemia może wywołać reperkusje gospodarcze. (…) Należy więc wprowadzić rozwiązania legislacyjne, które ograniczą potencjalne negatywne skutki dla polskich firm i rolników”.


Posłowie PSL-Kukiz’15 zaproponowali również w ustawie wprowadzenie dobrowolności składek na ubezpieczenie społeczne. Jak uzasadnili, obowiązek odprowadzania składek może w obecnej sytuacji doprowadzić do bankructwa przedsiębiorców.

Projekt trafił do Sejmu 11 marca 2020 r.