Sprawdziliśmy ile środków do wykorzystania czeka jeszcze na rolników w oddziałach terenowych Agencji w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Jedynie w łódzkim regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie udało nam się tego ustalić.  

Woj. podkarpackie – kierownik biura wsparcia inwestycji regionalnego oddziału ARiMR w Rzeszowie Robert Gibała poinformowała nas, że do wykorzystania jeszcze pozostało niecałe 4 mln zł. Gibała szacuje, że odział Agencji w Rzeszowie przyjmie jeszcze ok. 38 wniosków od podkarpackich rolników.

Woj. lubelskie – w lubelskim oddziale ARiMR do wykorzystania przez rolników pozostało jeszcze nieco ponad 8,5 mln zł. – powiedział Leszek Daniluk, kierownik biura wsparcia. Dodał także, że spodziewają się jeszcze napłynięcia do oddziału kok .100 wniosków.

Woj. małopolskie – w Krakowie, jak zapewnił nas Marcin Bielówka, zastępca dyrektora małopolskiego oddziału Agencji, na rolników czeka ponad 16 mln zł. Podkreślił także, że zostało wykorzystane ok. 68 proc. środków przeznaczonych dla całego województwa na łączną sumę ponad 34 mln.

Woj. świętokrzyskie – w regionalnym oddziale Agencji w Kielcach, w piątek zostanie zapewne cały limit wykorzystany, a poniedziałek będzie ostatnim dniem składania wniosków zapowiedziała Anna Wojtyś – kierownikiem biura wsparcia inwestycji w świętokrzyskim ARiMR.

Źródło: farmer.pl