Nabory te prowadzone są w ramach środków finansowych zadekretowanych w Krajowym Planie Odbudowy.

Wnioski o pomoc można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych.

Największą popularnością cieszy się wsparcie na wymianę dachów

Nabory wniosków o pomoc finansową na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest rozpoczęły się 17 października 2022 r. Do 13 listopada zarejestrowano 24,25 tys. wniosków o ok. 304 mln zł dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu. 

Nabór ten kończy się dziś, tj. 15 listopada 2022 r. Tak więc, jeśli ktoś jeszcze chciałby złożyć wniosek powinien wiedzieć, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r. Wsparcie ma charakter refundacji (do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł gdy beneficjentem chce się stać średnie przedsiębiorstwo. Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń. Można za nie pozyskać również nowe środki transportu spełniające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Jak informuje ARiMR, do 13 listopada, od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu wpłynęło 291 wniosków na blisko 982 mln zł.

Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

Również do 18 listopada 2022 r. o pomoc na przetwórstwo lub wprowadzanie produktów do obrotu mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, ale także osoby uprawnione do chowu, hodowli lub połowu ryb. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 tys. zł. Pomoc finansowa polega na refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Według danych ARiMR, rolnicy i rybacy, którzy prowadzą działalność przetwórczą lub chcą rozpocząć prowadzenie takiej działalności, złożyli do 13 listopada br. 75 wniosków na ponad 18 mln zł.

Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

W ramach środków KPO trwa też nabór wniosków na wsparcie wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Potrwa do 31 grudnia 2023 r. Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem:

- młodzi rolnicy (osoby do 40 lat włącznie):

  • wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha
  • wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha

- pozostali rolnicy:

  • wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha
  • wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha