Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło do konsultacji projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.

Jak wyliczono, JPO wynosiłaby ok. 110 euro na ha. Szacowana stawka płatności za zazielenienie (zazielenienie dotyczy tylko niektórych gospodarstw) wynosi ok. 74 euro na ha. Takie stawki podano w projekcie w przypadku przyjęcia możliwości skorzystania z elementu dobrowolnego w systemie płatności bezpośrednich, jakim są płatności dodatkowe do pierwszych hektarów. Ta możliwość polega na zwiększeniu płatności do nie więcej niż 30 ha w gospodarstwie. Jeśli natomiast nie przyjmiemy tej zwiększonej płatności dodatkowej, wtedy JPO sięga 131 euro na ha.

Ministerstwo przygotowało trzy warianty dopłat do wyboru:

Wariant A:

 JPO: 110 EUR/ha + płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha = 184 EUR/ha

 Płatność dodatkowa:

-  w przedziale od 5,01 ha do 10 ha: 20 EUR/ha,

-  w przedziale od 10,01 ha do 30 ha: 80 EUR/ha.

 Wariant B:

 JPO: 110 EUR/ha + płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha = 184 EUR/ha

 Płatność dodatkowa:

- w przedziale od 3,01 ha do 10 ha: 26 EUR/ha,

- w przedziale od 10,01 ha do 30 ha: 62 EUR/ha.

Wariant C:

 JPO: 131 EUR/ha + płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha = 205 EUR/ha.

Ministerstwo czeka na opinie na temat propozycji, konsultacje potrwają do 11 lipca br.