„Wszystko, do czego przyzwyczailiśmy się w ostatnich dekadach postępującej globalizacji i zanikania granic państwowych przestaje być oczywiste. Setki ofiar i tysiące zarażonych zmuszają władze poszczególnych państw do radykalnych kroków mających ochronić, a nawet ocalić swoich obywateli” – zauważa europoseł Krzysztof Jurgiel w pismach skierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu.

Jak pisze Krzysztof Jurgiel, reguły wypracowane wcześniej obecnie trzeba zawieszać – robią to rządy, to samo powinna zrobić Unia Europejska. „Dlatego zwracam się do Pana Premiera z wnioskiem o podjęcie inicjatywy w celu pilnej weryfikacji zasady Zielonego Ładu. Nie dlatego, że nie służy ona dobremu celowi, ale dlatego, że z wielu ważnych problemów, które przed nami stoją musimy wybrać najważniejsze” – pisze europoseł. „Dlatego zwracam się do Pana Premiera z wnioskiem o podjęcie inicjatywy w celu pilnej weryfikacji zasady Zielonego Ładu. Nie dlatego, że nie służy ona dobremu celowi, ale dlatego, że z wielu ważnych problemów, które przed nami stoją musimy wybrać najważniejsze. (…) Zielony Ład ma kosztować setki miliardów euro. Spowolnienie gospodarcze w państwach Unii i kłopoty wielu branż gospodarki spowodują konieczność wdrożenia pakietów pomocowych aby uniknąć spirali zadłużeń, fali upadków firm i rosnącego bezrobocia. W tych warunkach priorytetem UE będą działania z zakresu polityki gospodarczej i społecznej.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych kroków na forum międzynarodowym, które najlepiej zabezpieczą interesy naszych obywateli i przedsiębiorców przed skutkami koronawirusa, zawieszając dotychczasowy harmonogram wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu” – napisał Krzysztof Jurgiel.

Całe pismo do premiera w załączniku.