Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wypłaca zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich od 17 listopada do 30 listopada 2016 r. Według deklaracji agencji, zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania tych płatności. W ciągu niecałego miesiąca, do poniedziałku 14 listopada wypłaciła na konta bankowe 1,08 mln rolników 7,22 mld zł. 

W tym samym czasie na konta rolników wpłynęło ponad pół miliarda złotych w ramach tegorocznych dopłat z innych programów: 518,43 mln zł dopłat ONW oraz 45,45 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych.  

O tym, jak nie pogubić się we wpływających na konto dopłatach, pisaliśmy tutaj.  

Przypomnijmy, ARiMR po raz pierwszy wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat. Do końca listopada do rolników trafi ok. 9,5 mld zł.