Kilka dni temu informowaliśmy, że łódzki samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie, przez resort rolnictwa, rekompensat do zakupu nawozów mineralnych, w wysokości przynajmniej 500 zł do 1 ha.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych idzie jednak dużo dalej w tym obszarze. 

5 stycznia 2022 r. KRIR wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o rozważenie możliwości uwzględnienia w tarczy antykryzysowej dopłaty do nawozów mineralnych w formie zwrotu do faktury zakupionego przez rolnika nawozu do określonej dawki na hektar w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu.

Sprawdź ceny nawozów na Giełdzie Rolnej!

 Jak argumentuje prezes Izb, Wiktor Szmulewicz, ceny nawozów wzrosły o 300%, a dopłata pozwoli na częściową niwelację skutków wzrostu kosztów produkcji rolnej, a przez to zapewni mniejszy wzrost cent produktów rolnych dla konsumentów i zapobiegnie spadkowi produkcji rolnej.

Czy uda się wprowadzić w życie proponowaną przez KRIR pomoc? Cień szansy jest - już niebawem planowane jest kolejne spotkanie przedstawicieli resortu rolnictwa z kierownictwem ministerstwa aktywów państwowych w sprawie trudnej sytuacji na rynku nawozów, a rząd, w związku z wciąż rosnącą inflacją, planuje rozszerzenie tarczy antykryzysowej.

Zdania na temat sensowności proponowanej dopłaty są w środowisku rolniczym różne. A jaka jest Państwa opinia na ten temat?