Właśnie bowiem ukazały się stosowne ogłoszenia Prezesa ARiMR, które zapowiadają, że:

1. od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie,

2. od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014 - 2020,

3. od 1 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020.

Aby otrzymać wsparcie z ww. programów trzeba się będzie - jak zwykle zresztą - dobrze przygotować pod względem formalnym. Jeśli więc ktoś planuje inwestycje w budowę np. płyt gnojowych czy zbiorniki na gnojowicę, albo ma zamiar wykonać ujęcie wody na potrzeby nawadniania pól - już dziś powinien rozpocząć zbieranie stosownych zgód, pozwoleń i innych niezbędnych dokumentów, które przyczynią się do tego, że złożony wniosek o wsparcie zakończy się przyznaniem pożądanej pomocy finansowej.