- Rolnicy polscy przyjmują z zadowoleniem kompromis, który przybliża nam możliwość korzystania ze środków finansowych, ale są niezadowoleni ze względu na to, że oczekiwali równych płatności  po roku 2013 – mówił senator Jerzy Chróścikowski podczas wspólnego posiedzenia senackiej i sejmowej Komisji Rolnictwa z udziałem unijnego komisarza rolnictwa Daciana Ciolosa. – Rolnicy oczekiwali równego traktowania, konkurencyjności – a tej nadal w UE nie ma. Polityka unijna nakłada coraz więcej ciężarów, a środków finansowych w obecnej perspektywie jest mniej niż w poprzedniej – podkreślił. Rolnicy polscy są zatem zaniepokojeni, czy dadzą radę sprostać tej nierównej  konkurencyjności.

Posłowie i senatorowie pytali unijnego komisarza o możliwość uzupełniania dopłat bezpośrednich ze środków krajowych i przesunięć środków między filarami.

Komisarz Ciolos podkreślił, że przyjęte porozumienie w zakresie WPR jest kompromisem, jaki mógł być zawarty w sytuacji kryzysu unijnych finansów. Przedstawiciele rządów walczyli o fundusze spójności bardziej niż o środki na rolnictwo. Jest coraz więcej możliwości pozostawionych do decyzji poszczególnych państw, aby mogły one reagować lepiej na specyficzne potrzeby.

- W drugim filarze jest zestaw narzędzi do zarządzania ryzykiem, każde państwo członkowskie będzie mogło zadecydować, czy zaprojektować takie możliwości – uzupełniał Jerzy Plewa, dyrektor DG AGRI Komisji Europejskiej. – Będzie możliwość wsparcia dochodów rolników, którzy ucierpieli na skutek klęsk żywiołowych, jak również będzie dopłata do ubezpieczeń rolniczych.

A co w przypadku zmniejszenia dopłat w sytuacji ogłoszonej dyscypliny finansowej? Komisja rolnictwa - i komisarz Ciolos - chciała zwolnienia z dyscypliny budżetowej gospodarstw, które mają dopłaty poniżej 5 tys. euro. Parlament nie zajął w tej kwestii stanowiska, a w Radzie Ministrów głosy były podzielone. Przyjęto kompromisowe stanowisko: jeśli dyscyplina finansowa będzie wprowadzona, będzie dotyczyła gospodarstw otrzymujących powyżej 2 tys. euro. – Około 40 proc. gospodarstw w Polsce będzie wyłączonych z tej dyscypliny finansowej, jeśli dyscyplina będzie wprowadzona – podkreślał Jerzy Plewa.

- Pomiędzy I i II filarem jest możliwość przesunięcia do 25 proc. środków, ale decyzja należy do państwa – mówił Plewa. Podkreślił, że sprawa zazielenienia będzie dotyczyła tylko niewielu polskich gospodarstw.

Minister Stanisław Kalemba wysoko ocenił współpracę z komisarzem Ciolosem w zakresie pomocy dla małych gospodarstw i młodych rolników. – Bardzo się wspieraliśmy, żeby była ta konwergencja w zakresie płatności – mówił. – Udało się osiągnąć jakiś kompromis, choć nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy.

Dlaczego warto było ten kompromis osiągnąć? Zdaniem Kalemby najważniejsze jest, że Polska będzie miała najwyższy budżet ze wszystkich krajów europejskich. Minister powtórzył, że z polityki spójności duże pieniądze trafią na rozwój wsi.

Po raz pierwszy będzie wyodrębniona pula pieniędzy na inwestycje w małych gospodarstwach – zapowiedział Stanisław Kalemba. Małym gospodarstwom przysługuje zwolnienie od redukcji dopłat. Gospodarstw do 5 ha nie obowiązują też rygory wynikające z zazielenienia, nie podlegają kontrolom.

- Przed szczytem płatność na hektar to było 215-216 euro – podkreślał minister Kalemba. W wyniku decyzji podjętych na szczycie i możliwości przesunięć między filarami – a jest już decyzja na poziomie rządu, ministra finansów, że będzie stosowany jeden i drugi mechanizm, czyli i przesunięcia między filarami, i dopłaty z budżetu, bo w 2014 roku najprawdopodobniej trzeba będzie korzystać z płatności uzupełniających - dopłaty na ha będą wyższe. – Dzisiaj jest decyzja, że na 1 ha będzie około 240 euro – i jeszcze ze wzrostem. Jak Polska wykorzysta te mechanizmy, które są, to budżet na polskie rolnictwo w nowej perspektywie może być wyższy niż obecnie - zapowiada Kalemba.

- Na dzień dzisiejszy według oceny nas wszystkich, są mniejsze pieniądze, niż były do tej pory – podsumował senator Jerzy Chróścikowski.- Stwierdzenie pana komisarza, że premierzy rządów nie walczyli o Wspólną Politykę Rolną, a bardziej o Politykę Spójności, świadczy o tym, że rolnictwo zostało częściowo położone. I to jest potwierdzenie przez komisarza. Polscy rolnicy nie są zadowoleni z tych negocjacji, są w obawie, że konkurencyjność będzie zagrożona.

Zdaniem Chróścikowskiego, będzie potrzebne ciągłe monitorowanie sytuacji. – Wiara czyni cuda – tak senator podsumował sugestie, że pieniędzy może być więcej. – Ale na dzień dzisiejszy polscy rolnicy są niekonkurencyjni względem starej piętnastki i mamy poważny problem, czy nasi młodzi rolnicy będą chcieli przejmować gospodarstwa – i o tym musimy mówić i znaleźć sposoby finansowania.