- Polska opowiada się zdecydowanie za tym, żeby odejść od płatności historycznych. Zachowanie zróżnicowania stawek płatności w oparciu o historyczną intensywność produkcji rolnej zagraża skuteczności i efektywności Wspólnej Polityki Rolnej, dotyczy to zróżnicowania stawek między gospodarstwami, ale przede wszystkim między państwami członkowskimi. Dlatego konieczne jest jak najszybsze odejście od systemu płatności bezpośrednich opartych na wielkościach historycznych i pełne zrównanie płatności od 2014 roku w całej Unii Europejskiej w oparciu o stawki powierzchniowe na podstawie obiektywnych, aktualnych kryteriów - powiedział podczas posiedzenia Rady Stanisław Kalemba.

Podkreślił także, że Polska jest za pozostawieniem możliwości kontynuowania systemu SAPS. Stwierdził, że odejście od systemu SAPS i wydłużenie okresu wewnętrznej konwergencji byłoby niespójne nie tylko z logiką dotychczasowych reform, ale także z duchem Światowej Organizacji Handlu.

- Chciałbym podkreślić, że już propozycja prawna Komisji Europejskiej aby pozostawić możliwość różnicowania wartości uprawnień do 2019 roku, podważa efekty dotychczasowych wysiłków na rzecz ujednolicenia płatności w Unii Europejskiej - tłumaczył minister Kalemba. - Zwiększanie elastyczności w tym zakresie byłoby dalszym odwróceniem obranego kierunku reformy - kontynuował.