Po wczorajszym podaniu informacji o przegłosowaniu przez Komisję PE ds. rolnictwa reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 poprosiliśmy w Ministerstwie Rolnictwa o komentarz. Czy osiągnęliśmy to, na czym nam zależało? – pytaliśmy. Ale odpowiedzi nie ma. Zamiast niej jest natomiast wpis ministra Stanisława Kalemby na blogu rządu. Oto jego treść:

„Wczoraj Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przegłosowała reformę Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020. Jestem przekonany, że na listopadowej sesji PE będzie tak samo i zostanie już tylko akceptacja przez Radę Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Osiągnięty w tym roku kompromis zawiera większość naszych postulatów. Stopniowo będziemy się zbliżać do wyrównania płatności bezpośrednich, a co za tym idzie do lepszych warunków konkurencji. Po trzech latach dyskusji reforma WPR staje się faktem, a Polska uzyskała dobre warunki mimo panującego kryzysu.

Teraz najważniejsza jest praca nad konkretnymi rozwiązaniami, aby każde euro i każda złotówka były jak najefektywniej wykorzystane, gdyż rolnictwo i przetwórstwo stale zwiększają dodatnie saldo międzynarodowej wymiany handlowej. W te dziedziny warto inwestować i warto je rozwijać, bo za 20-30 lat czeka nas konieczność zwiększenia produkcji żywności o około 70%. Polska już obecnie eksportuje produkty rolno-spożywcze o wartości blisko ¼ wartości naszej produkcji rolnej.

Rosnące zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości to nasze szanse rozwojowe na najbliższe pokolenia."