Wypowiedź Ławniczaka oznacza, że rolnicy nie poniosą żadnych sankcji finansowych w związku z karą nałożoną przez Komisję Europejską. Polska ma zapłacić do Unijnego budżetu 92 mln euro, za brak ortofotomap do działek rolnych w latach 2005 – 2007, na podstawie których powinny być weryfikowane płatności do gruntów rolnych.

Ławniczak spokojnie i wyczerpująco odpowiadał na pytania senatorów. Temperatura była gorąca, ale w pomieszczeniu, w którym odbywało się posiedzenie senackiej komisji.

Kara jest surowa, zbyt surowa powiedział Ławniczak. Nie zgadzamy się z jej wysokością, dlatego będziemy się odwoływać od jej wysokości do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – mówił Ławniczak. Nie kwestionujemy jej zasadności – dodał.  

Karę pokryje budżet państwa. Ma na to dwa miesiące. Dochodzenie praw przed Trybunałem potrwa do końca roku – powiedział wiceminister.