Na koniec czerwca wykorzystano około 26 mld zł wsparcia na lata 2004-2006. Tyle pieniędzy trafiło na konta beneficjentów. To ponad 89 proc. wszystch środków, które Polska dostała na ten okres . Na wydanie i rozliczenie pozostałych ok. 3 mld zł jest czas do końca roku, ale przedsiębiorcy mogą rozliczyć projekty jeszcze w I kwartale 2009 r.

(...) są grupą, która najwolniej wykorzystuje unijne pieniądze. (...) Wynika to m.in. z faktu, że dopiero w końcu 2007 roku podpisywano umowy o przyznanie dotacji dla firm o łącznej wartości ponad 1 mld zł.

Najsłabiej idącym programem jest od prawie roku program wsparcia sektora rybołówstwa. Wydano z niego tylko 66 proc. pieniędzy.

(...) W przypadku funduszy unijnych na lata 2007-2013 na koniec czerwca podpisano z beneficjentami ponad 1,2 tys. umów o łącznej wartości 1,8 mld zł, a wydano 63 mln zł. Polska na ten okres dostała z UE ponad 67 mld euro.

Źródło: Gazeta Prawna