Kwota ta pochodzi z rezerwy na wypadek kryzysu rolnego na rok budżetowy 2017, na którą składają się środki pochodzące z płatności bezpośrednich rolników na ten rok. Odliczone kwoty mogą być zwrócone rolnikom przez państwa członkowskie od 1 grudnia 2017 r.

Pomimo szeregu krytycznych sytuacji w sektorze rolnym w minionym roku, środki dostępne w rezerwie na kryzys w 2017 roku nie zostały wykorzystane. Dodatkowe środki wsparcia dla niektórych sektorów borykających się z problemami, takimi jak owoce, warzywa, nabiał i inne sektory hodowlane, zostały sfinansowane z istniejącego budżetu w 2017 r. Rolnicy, których dotyczyły szkody spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi wiosną tego roku, otrzymali wsparcie w postaci wyższych zaliczek na płatności bezpośrednie na rok 2018 oraz odstąpienia od niektórych warunków związanych z płatnościami na rzecz zazieleniania.

Koncepcja mechanizmu rezerwy i refundacji kryzysów rolnych została uzgodniona w ramach reformy WPR z 2013 r. i została zastosowana po raz pierwszy w roku budżetowym 2014.

Odliczenie ma zastosowanie tylko do płatności bezpośrednich powyżej 2 tys. euro. Nie dotyczyło to Chorwacji w roku budżetowym 2017, ponieważ płatności bezpośrednie nie zostały jeszcze w pełni wprowadzone po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2013 r.