Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo.

Państwa członkowskie odpowiedzialne są za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach WPR, natomiast Komisja ma obowiązek zapewnić, aby państwa członkowskie dokonały prawidłowego wykorzystania funduszy.

W ramach ostatniej decyzji KE odzyskane zostaną środki finansowe od 11 państw członkowskich : Danii, Niemiec , Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne:

Francja - 238,9 mln euro - nieprawidłowości związane z przyznawaniem uprawnień do płatności;
Portugalia - 12,94 mln euro - nieprawidłowości związane z Cross-Compliance;
Francja 10,03 mln euro - nieprawidłowości w Młodym Rolniku oraz w kontroli pożyczek.