Kraje zainteresowane przedłużeniem terminu możliwości składania wniosków będą mogły przedłużyć go o miesiąc, czyli do 15 czerwca 2017 r.

Decyzja komisarza spowodowana jest zmianami systemów administracyjnych do obsługi aplikacji, które miały wpływ na zdolność rolników do złożenia wniosków na czas.

Państwa członkowskie, które zdecydują się przedłużyć termin składania wniosków muszą nadal zapewniać przestrzeganie zasad należytego zarządzania finansami.