Nacisk na promocję Europejskiego Zielonego Ładu

Podobnie jak w 2021 roku, w tym roku szczególny nacisk kładzie się na promocję produktów i metod bardziej bezpośrednio wspierających cele Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to promocję produktów ekologicznych, owoców i warzyw oraz zrównoważonego rolnictwa.

185,9 mln euro przeznaczono na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią. Z całkowitego budżetu 176,4 mln euro przeznaczono na współfinansowanie programów promocyjnych, które zostaną wybrane spośród wniosków będących odpowiedzią na opublikowane zaproszenia. Pozostałe środki będą wspierać inicjatywy UE w tej dziedzinie.

Polityka promocyjna będzie współfinansować kampanie zgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, wspierające cele strategii „od pola do stołu”, planu działań UE w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz komunikatu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zakończyć wiek klatek”.

Na przykład, aby zwiększyć spójność z celem strategii „Od pola do stołu” polegającym na zwiększeniu zrównoważonej konsumpcji, wszystkie wizualne materiały promocyjne kampanii w UE skierowane do konsumentów będą musiały odnosić się do wytycznych żywieniowych na bazie żywności w docelowym kraju UE.

Promocja, jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych

Kampanie powinny również podkreślać wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości, a także różnorodność i tradycyjne aspekty unijnych produktów rolno-spożywczych, w tym unijne systemy, jakości.

W przypadku kampanii za granicą priorytetem są rynki o wysokim potencjale wzrostu, takie jak Japonia, Korea Południowa czy Kanada. Oczekuje się, że kampanie zwiększą konsumpcję i konkurencyjność unijnych produktów rolno-spożywczych poprzez podniesienie zwiększenie rynku w docelowym kraju.

 Kto może dostać dofinansowanie?

Do ubiegania się o dofinansowanie i składania wniosków uprawnionych jest wiele podmiotów, takich jak organizacje branżowe, organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne. Projekty będą oceniane w szczególności pod kątem kryteriów zrównoważenia produkcji i konsumpcji, zgodnie z celami WPR dotyczącymi klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt oraz strategią „od pola do stołu”.

Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2022 r. do godziny 17:00 CET (Bruksela) za pośrednictwem dedykowanego portalu. KE oceni wnioski i ogłosi beneficjentów jesienią. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) udostępnia szereg narzędzi pomagających wnioskodawcom w pomyślnym składaniu wniosków.

1 i 2 lutego 2022 r. REA zorganizuje dzień informacyjny na temat tych zaproszeń. Pierwszy dzień będzie poświęcony aspektom politycznym, takim jak bieżący przegląd polityki promocyjnej, a także priorytetom zaproszeń do składania wniosków w 2022 r. Drugi dzień poświęcony będzie opracowaniu udanych kampanii i obejmie sesje kojarzeń między potencjalnymi partnerami projektu.