Komisja Europejska zaakceptowała kolejną pulę wsparcia dla rolników. Tym razem na stole położone zostało 1,5 miliarda złotych, które mają być przeznaczone na dopłaty do oprocentowania pożyczek. 

Celem środka jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych producentów rolnych, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego. Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc nie przekroczy 250 tys. euro na beneficjenta; oraz zostanie przyznana nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r. - czytamy w komunikacie KE.

KE: polski program wsparcia rolnictwa jest zgodny z unijnymi przepisami

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta, a sama pomoc musi być przyznana najpóźniej do końca tego roku.

Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.

Kolejna pula środków dla Polski

Zaakceptowane kwota, to kolejne pieniądze, jakie zostaną skierowane na pomoc polskim rolnikom w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Niespełna dwa tygodnie temu Bruksela zaakceptowała polski program w wysokości 4,7 mld zł w związku ze wzrostem kosztów nawozów mineralnych oraz niestabilnością na rynku rolnym.