Zdaniem wiceminister straty dotyczą ponad 100 tys. gospodarstw.

Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o dokonanie odpowiednich przesunięć w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tej chwili Komisja Europejska rozpatruje projekt dotyczący zwiększenia o 31,5 mln euro środków na przywracanie potencjału produkcji rolnej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych - powiedziała Gurbiel. Dodała, że z nieformalnych informacji resortu rolnictwa wynika, że nie będzie z tym problemu ze strony KE.

Podkreśliła, że po uzyskaniu zgody KE będzie możliwe ogłoszenie naboru wniosków i udzielenie rolnikom odpowiedniej pomocy.

Wiceminister zapewniła, że jej resort kontroluje na bieżąco sytuację gospodarstw dotkniętych klęskami żywiołowymi. Przypomniała, że ministerstwo przygotowało projekt działań, których celem jest pomoc rolnikom i producentom rolnym, których gospodarstwa ucierpiały z powodu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Jak mówiła, będzie można ubiegać się o dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów obrotowych i inwestycyjnych na wznowienie produkcji oraz poręczenia lub gwarancje spłaty tych kredytów. Ponadto prezes KRUS będzie udzielał pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz w regulowaniu zaległości. Chodzi o odraczanie terminu płatności składek oraz rozkładanie ich na dogodne raty.

Gurbiel poinformowała ponadto, że wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli udzielać ulg w podatku rolnym. Będzie można liczyć również na dotacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o środki na wznowienia produkcji rolnej; 200 zł ma przysługiwać na jeden hektar zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na jeden metr kwadratowy zniszczonych upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach.

Wiceminister rolnictwa liczy, że projektem w najbliższym czasie zajmie się rząd. - To umożliwi przeprowadzenie stosownej procedury, podjęcie uchwały przez Radę Ministrów i uruchomienie działań - powiedziała.

Dodała, że są również dostępne kredyty obrotowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o nisko oprocentowane kredyty klęskowe. Dla gospodarstw, w których co najmniej połowa gruntów jest ubezpieczona, oprocentowanie wynosi 1,5 proc. W pozostałych przypadkach 3 proc.