Zasady udzielania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 945).

Stanowi ona m.in., że „Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1)      corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty”.

Jest już 4 października, a nawet projektu stosownego rozporządzenia nie ma. Niestety Ministerstwo Rolnictwa nie odpowiada też na pytanie, kiedy rozporządzenie będzie. Zatem trudno powiedzieć, jakie są plany dotyczące tych dopłat w tym roku.

W 2017 roku rozporządzenie wydano później – ale było to zapowiedziane, spowodowane zmianami w wypłacaniu.

Więcej: Dopłaty do nasion w 2018 r. szybciej?

W ubiegłym roku – z powodu wyczerpania limitu de minimis – 7 listopada, po wypłaceniu 37 787 tys. zł (33,4 proc. planu) pomoc ta została wstrzymana, a jej udzielanie kontynuowano w 2019 roku, do końca marca wypłacając jeszcze 75 213 tys. zł.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 04.10.2019 wynosi 266 407 707,84 euro, co stanowi 90,02% limitu, wynoszącego (na trzy kolejne lata) 295 932 125,00 euro.

Farmer nie doczekał się wyjaśnienia z MRiRW, na jaką pomoc po suszy wystarczy w tym roku tego limitu i czy zmieszczą się w nim dopłaty do nasion.

Więcej:  Czy brak limitu de minimis nie przeszkodzi w udzieleniu pomocy po suszy?