4 listopada COMAGRI, czyli Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, będzie głosować nad rozporządzeniem przejściowym w sprawie WPR na 2014 r.

To głosowanie – i przyjęcie rozporządzenia - otworzy drogę do etapu prac w PE – taki kalendarz najbliższych wydarzeń związanych z ustaleniem kształtu WPR na lata 2014-2020 przedstawiła w sejmowej Komisji Rolnictwa Zofia Krzyżanowska.

- (…) Całość reformy WPR mogłaby być przegłosowana w listopadzie na sesji plenarnej Parlamentu – przewiduje radca generalny MRiRW. - Wtedy w grudniu wraca na Radę Ministrów UE i mamy, że tak powiem, komplet prawny zamknięty i gotowy do tego, żeby można było jednocześnie przygotować teksty do publikacji i do końca grudnia opublikować pakiet – pakiet dotyczący zarówno czterech rozporządzeń, jak i rozporządzenia przejściowego. Oczywiście, w tym również założenia budżetu na wieloletnich ramach finansowych czyli wieloletniego budżetu rolnego.

Ale kalendarz ten nie jest wcale pewny.

- Zagrożenie, które pojawia się w ostatnim czasie, wynika z tego, że teraz w listopadzie mogą być nieprzyjęte niektóre etapy tej układanki – np. MFF czyli wieloletnie ramy finansowe co przenosi głosowanie na grudzień na sesję plenarną, wtedy byłoby bardzo trudno utrzymać ten termin do końca roku. Jednocześnie Komisja i służby prawne Rady przewidują możliwość oddzielnego głosowania pakietu a potem rozporządzenia przejściowego – jeżeli to rozporządzenie generalnie byłoby czynnikiem, hamującym możliwość przyjęcia go przez cały Parlament – ponieważ ono nie jest jeszcze przyjęte przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. Czyli nadal mamy sytuację o tyle niejasną, że nie są przeprowadzone głosowania w PE i są zapowiadane ewentualne przesunięcia głosowań na sesji plenarnej z listopada na grudzień, na 9 grudnia. I wtedy ten kalendarz się trochę przesuwa.

Scenariusz optymistyczny zakłada, że jeżeli przejdą płynnie głosowania na posiedzeniu Komisji 4 listopada, to wtedy zostaje sesja Parlamentu i cały pakiet – zarówno rozporządzeń podstawowych do WPR, jak i rozporządzenia przejściowego – byłby przyjęty do końca roku.

Spodziewanych jest 80 rozporządzeń delegowanych, jak stwierdził prowadzący obrady poseł Krzysztof Jurgiel. Polskie teksty tych rozporządzeń nie są jeszcze dostępne. Pakiet legislacyjny opóźnia się, co jest wynikiem opóźnienia decyzji finansowych. - Ale jest szansa, jak mówi pani minister, że do końca roku będą opublikowane. Chociaż, jak znamy życie, to pewnie do końca stycznia – podsumował przewodniczący komisji.