Jeden z czytelników farmer.pl skierował do Redakcji pytanie: - Kiedy będzie można zapoznać się planowanym harmonogramem naborów w ramach PROW na 2022 rok?

Jak stwierdził: - Wiedza ta dla rolnika byłaby przydatna, między innymi pomocna w dalszych planach rozwojowych.

- Jako rolnik i przedsiębiorca w swoim imieniu i prawdopodobnie rzeszy innych przyszłych wnioskodawców proszę o zaczerpnięcie informacji w ARiMR lub w resorcie rolnictwa - zwrócił się do Redakcji czytelnik.

Informacji więc w ARiMR zaczerpnęliśmy i niniejszym dzielimy się pozyskaną w ten sposób wiedzą:

- Uprzejmie informujemy, że harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalany jest corocznie na dany rok kalendarzowy – obowiązującym jest ten na rok 2021. Obecnie brak jest możliwości udzielenia wiążących informacji w odniesieniu do naborów z PROW planowanych na rok 2022 - odpowiedziało farmer.pl Biuro Prasowe Agencji.

Przy okazji sprawdziliśmy też jak przebiega wydatkowanie dostępnych jeszcze środków w ramach PROW 2014-2020 (przypomnijmy - UE postanowiła o jego przedłużeniu na dwa kolejne lata).

I tak, jak dotąd (dane na koniec czerwca 2021), udało się zawrzeć umowy lub wydać decyzje na 87,22 proc. dostępnego limitu, zrealizować płatności na jego 64,80 proc. – przy złożonych wnioskach na 107,55 proc. limitu. Cała dostępna pula to – 59 882 925 652,44 zł, a z uwzględnieniem instrumentów finansowych łączny limit środków kształtuje się na poziomie 60 189 781 340,92 zł.

W obecnie obowiązującym harmonogramie PROW jeszcze parę naborów do końca tego roku zostało zaplanowanych, niewykluczone więc, że rok 2021 będzie ostatnim dla realizacji PROW 2014-2020.