Czy coś się opóźnia?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa z dnia 27 stycznia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, nabór wniosków ogłasza się 14 dni (a nie 30, jak dotychczas) przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Zarazem postanowiono, że nabór ten nie może być dłuższy niż 60 dni (a nie 30, jak dotychczas). Minimalny czas trwania naboru (14 dni) pozostał bez zmian.

Zapytaliśmy w ARiMR, kiedy będzie ogłoszony nabór wniosków z PROW na "Modernizację" w obszarze d, o odpowiedzi poinformujemy.

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 31.01.2020 r., z limitu 10 652 251 031,66 zł (dostępnego na „Modernizację” dla wszystkich obszarów) zrealizowano płatności na kwotę 2 542 010 090,97 zł, co stanowi 23,8 proc. limitu. Zawarto 29 203 umowy na kwotę 5 700 901 377,46 zł, co stanowi 53,52% limitu.

W ostatnim naborze na Modernizację obszar d wpłynęło ponad 21 tys. wniosków.

Czytaj też:

Wszystkie wnioski z „Modernizacji” zweryfikowane

„Modernizacja” wciąż z kłopotami

Nabór na „Modernizację” w obszarze d będzie w I lub II kwartale 2020 roku