Farmer.pl: ARiMR ma już stałą akredytacje jako agencja płatnicza? Co to oznacza?

Dariusz Wojtasik: To jest kluczowa sprawa dla ARiMR. Na akredytację wszyscy czekali. Dostaliśmy stałą akredytację dla agencji płatniczej. To oznacza, że spełniamy wszelkie standardy UE i wymogi prawa krajowego w naszych działaniach. Jednocześnie dostaliśmy pełne akredytacje na 10 działań z PROW 2007-13. Oprócz 6-ciu działań na które mieliśmy już taką akredytacje teraz doszły 4 nowe na które były tylko częściowe akredytacje. Te nowe programy z pełną akredytacją: to młody rolnik, modernizacja gospodarstw rolnych, wzrost wartości dodanej do podstawowej produkcji rolnej i leśnej oraz różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym.

Farmer.pl: Nie ma zagrożenia wypłaty środków finansowych?

Dariusz Wojtasik: Nie ma. Komisja Europejska przyznała nam stałą możliwość realizacji wypłat pieniędzy na dotychczas uruchomione działania. Z następnych działań PROW 2007-13 zaczniemy wypłacać pieniądze po uzyskaniu na nie akredytacji.  

F: Jakie działania jeszcze nie zostały uruchomione i kiedy one „ruszą”?

D.W.: Kolejne 4 działania to: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy” będziemy akredytować, po tym jak systemy IT będą gotowe. Kończą się właśnie nad tym prace.  W sumie ARiMR realizuje i będzie realizowała z nowego PROW-u 14 działań. Reszta, to znaczy 8 kolejnych  to tzw. działania delegowane do samorządów województw.

F: Kiedy ruszą dotacje dla mikroprzedsiębiorstw?

D.W.: Gdyby to ode mnie zależało, uruchomił bym to działanie dzisiaj. Agencja ma przygotowane książki procedur. Jednak to minister finansów daje pieniądze i udziela akredytacji. Mam nadzieję, że to działanie zostanie wdrożone na początku nowego roku.

F: Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych przeciąga się. Ile wniosków już rozpatrzyliście?

D.W.: 90 proc. wniosków zostało przez nas zweryfikowanych. Wysłaliśmy do rolników prośby o ich uzupełnienie. Ponad 60 proc. z nich już dopełniła formalności i wnioski uzupełniła.

F: Część inwestycji była już realizowana przez rolników. Duża to była skala?

D.W.: Nie mamy takiej wiedzy, jednak wnioski o płatność, które są przez nich składane są realizowane przez Agencję.

F: Ile płatności w ramach modernizacji gospodarstw rolnych zrealizujecie w tym roku?

D.W.: Wszystkich nie damy rady wypłacić w tym roku, bo Agencja musiałaby pracować „ dzień i noc”. Nie będzie lawinowych wypłat ale zrobimy to zgodnie z terminami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Z rozliczeniem zakupu maszyn sprawa jest znacznie prostsza i wypłaty, jeśli rolnicy złożą wnioski o płatność, po podpisaniu umów z Agencją mogą nastąpić już w listopadzie.

F: Czy dziś może pan zadeklarować kwotę jaką ARiMR wypłaci rolnikom w ramach modernizacji gospodarstw rolnych w tym roku?

D.W.: Na koniec października będę miał rozeznanie w tym zakresie. To zależy ile wniosków o płatność złożą rolnicy.

F: Na nabór wniosków w ub.r. było przewidziane 1,36 mld zł. Ile wypłaci ARiMR?

D.W.: Ponieważ rolnicy złożyli wnioski na kwotę znacznie przekraczającą limit środków przewidziany na modernizacje gospodarstw rolnych w 2007 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znowelizowało w lutym br. rozporządzenie o podziale środków finansowych, zwiększając całkowitą pulę pomocy do około 2,4 mld zł. Przewidujemy więc, że pieniądze dostaną wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski i wykonają zaplanowane w umowie inwestycje.

F: Na jakim etapie realizacji jest działanie „wartość dodana do podstawowej produkcji rolnej i leśnej”?

D.W.: 90 proc. wniosków zostało już zweryfikowanych. W najbliższych dniach zaczniemy podpisywać umowy z przedsiębiorstwami. Jednak priorytet stawiamy dla rolników i działania modernizacja gospodarstw rolnych. Płatności z tego instrumentu będą realizowane w pierwszej kolejności. Dopiero potem będziemy wypłacać środki dla przetwórców.

F: Kiedy będą środki na kontach firm?

D.W.: Chciałbym żeby były jak najszybciej.

F: Od 1 grudnia ARiMR rozpoczyna wypłatę płatności do gruntów rolnych i ONW. Jest przygotowana?

D.W.: Tak. Wprawdzie system informatyczny chodził wolno, jednak poradziliśmy sobie. Na unowocześnienie systemu nie wydatkowałem dodatkowych środków budżetowych. Kontrole na miejscu są zakończone. Od 10 listopada rozpoczynamy naliczanie pieniędzy dla rolników.

F: Ile pieniędzy trafi do rolników w ramach dopłat bezpośrednich?

D.W.: Prawdopodobnie wypłacimy 9,4 mld zł. W pierwszej kolejności płatności otrzymają rolnicy, których dotknęła w tym roku klęska suszy.

F: Jakie działania Pan podjął, żeby usprawnić działanie systemów informatycznych w Agencji?

D.W.: Podjąłem kilka decyzji kadrowych i zostały uruchomione rozwiązania doraźne, które umożliwiły normalne funkcjonowanie Agencji a jednocześnie pozwalają na przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na usługi i sprzęt informatyczny. Okazało się przy tym, że niektóre umowy były niekorzystne dla Agencji. Jeszcze wiele pracy przed nami by ostatecznie rozwiązać narosłe problemy, ale jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do ich pokonania.

Źródło: farmer.pl