„Do 1 lutego 2021 r. ARiMR wypłaciła 12,02 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2020 rok. Pełne płatności trafiły do 712 tys. rolników. Kolejne ok. 407 tys. rolników ma naliczone płatności końcowe i wydane decyzje, a ich wypłata nastąpi niebawem” – zapewnia agencja.

Zaliczki dopłat bezpośrednich odebrało 1,275 mln rolników na kwotę 10,41 mld zł, a łącznie z płatnościami obszarowymi z PROW  do rolników trafiło do końca listopada 12,5 mld zł.

Jak informowała wcześniej agencja, wnioski o dopłaty w 2020 roku złożyło 1,3 mln rolników. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację tych płatności to 15,5 mld zł.

Zatem w ciągu dwóch miesięcy trwania wypłaty pełnych dopłat bezpośrednich udało się przesłać je na kwotę 1,5 mld zł. Do wypłaty w ciągu pozostałych pięciu miesięcy pozostaje 3,5 mld zł. Jak z tego wynika, wypłatę pełnych dopłat agencja realizuje w średniej wysokości 750 mln zł miesięcznie.

Czy takie tempo będzie utrzymane do końca czerwca? Niestety nie wiemy. Agencja nie odpowiedziała na pytania:  czy ARiMR ma harmonogram wypłat płatności bezpośrednich, kiedy będą wypłacane pozostałe kwoty i jakie kwoty planuje przesłać ARiMR tytułem pełnych płatności bezpośrednich w poszczególnych miesiącach tego roku.

Czytaj też:

Zaliczki dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wypłacone

200 mln zł na dopłaty bezpośrednie do końca roku

Niestety nie udało się ustalić, jaki jest stan wypłaty płatności obszarowych z PROW.

Agencja przypomina natomiast o konieczności uaktualnienia numeru konta – jeśli się zmienił - i zapowiada: „Decyzje w sprawie przyznania płatności powinny zostać wydane do 1 marca. O każdym fakcie niezałatwienia sprawy w tym terminie rolnik zostanie powiadomiony przez biuro powiatowe. Termin realizacji płatności upływa 30 czerwca, ale pracownicy ARiMR dokładają wszelkich starań, aby rolnicy otrzymali płatności jak najszybciej.”

Czytaj też: 

Rolnicy ekologiczni wolniej otrzymują zaliczki i dopłaty bezpośrednie