Jak można przeczytać w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej, wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 2 stycznia 2020 wynosiło 214 229 581,13 euro, co stanowi 72,39%.

Tegoroczny limit miał wynosić 82 mln euro, jest więc nieco niższy, jak zapowiadano (w pierwszym roboczym dniu roku zwiększył się o 81,7 mln).

Więcej: Limitu de minimis w przyszłym roku wystarczy do marca? (aktualizacja!)

W roku 2018 limit był niższy (225.700.000 euro na trzy lata, tj. 1 proc. produkcji), od marca 2019 r. stanowi 295.932.125 euro, tj. 1,25 proc. rocznej produkcji. Limit jest rozliczany w systemie trzyletnim, obecnie brane są pod uwagę lata 2018-2020.

Nie poinformowano o wznowieniu pomocy po suszy, zwiększenie kwoty przeznaczonej na te płatności w 2019 roku o 143,3 mln (wcześniej wypłacono 500 mln zł) nie wystarczy na udzielenie pomocy.

Jak informowała ARiMR 20 grudnia, „zarejestrowano 355 tys. wniosków o udzielenie pomocy finansowej w związku ze szkodami poniesionymi w 2019 r. w uprawach rolnych na skutek suszy lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 2,3 mld zł”.

Nie podano też wciąż stawek dopłat do materiału siewnego, które powinny być ogłoszone do końca września ubiegłego roku.

Więcej: Nie ma informacji o stawkach dopłat do nasion