- Złożyłem wniosek o zwrot za wapnowanie jako jeden z pierwszych – mówi nam czytelnik. – Pieniędzy wciąż nie mam, a jak się dowiaduję, nie otrzymał ich też nikt z moich znajomych. Czy są pieniądze na ten cel? Kiedy będą wypłacane?

Zapytaliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak wygląda realizacja wapnowania? Ilu rolników złożyło wnioski, na jaką kwotę, ilu z nich odebrało dofinansowanie i na jaką kwotę?

Jak informuje NFOŚiGW, to wojewódzkie fundusze są tu decydentem:

„Jeśli chodzi o program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, to spodziewamy się, że większość wniosków o płatność spłynie przed końcem roku, gdyż program był ogłoszony w drugiej połowie roku, więc zanim rolnik złoży wniosek, musi przeprowadzić badania gleby, potem na ich podstawie dostaje zalecenia co do ilości wapna na hektar, potem musi zakupić wapno i dopiero składa wniosek.

Do dnia dzisiejszego wnioski o płatność wpłynęły na następujące kwoty:

- WFOŚiGW w Krakowie złożył na lekko ponad 100 000 zł,

- WFOŚiGW w Kielcach na prawie 16 500 zł,

- oraz WFOŚiGW w Poznaniu na ponad 283 000 zł.

Nie mamy wiedzy dotyczącej liczby beneficjentów, kwot i odebranego dofinansowania, ponieważ to jest w gestii poszczególnych wojewódzkich funduszy i to tam należałoby szukać odpowiedzi w tej kwestii.”

Jak wynika z tej odpowiedzi, WFOŚiGW zawnioskowały o ok. 400 tys. zł. Zapowiadano, że na wapnowanie jest 300 mln zł.

Więcej: Od 1 sierpnia można będzie składać wnioski o wapnowanie

Pytamy w NFOŚiGW, czy pieniądze na zwrot są dostępne i jak długo można czekać na zwrot należności po złożeniu wniosku.