W 2018 i 2019 roku dotacja dla jednego koła (w zależności od liczby członków) mogła wynieść od 3 (gdy zapisało się do 30 członków) do 5 tys. zł (powyżej 75 członków).

W 2018 r. kwota przekazana kołom gospodyń wiejskich wyniosła 16,3 mln zł.

Jak dowiadujemy się w agencji, w kampanii 2018 roku spośród 4862 kół, które otrzymały tę pomoc, 231 – a więc prawie 5 procent - dokonało zwrotów niewykorzystanych środków na kwotę 58.240,62 zł.

Jeszcze w końcu stycznia tego roku ARiMR podkreślała, że koła gospodyń wiejskich zobowiązane są do rozliczenia przyznanej w 2019 r. pomocy do 31 stycznia 2020 r. „W związku z tym, że termin jeszcze się nie zakończył nie można podać, ile kół musiało zwrócić dotychczas wypłaconą pomoc w całości lub części” – podano 23 stycznia.

Dopytywaliśmy dalej, co wynika z danych za 2019 rok, które powinny być znane do 31 stycznia 2020 roku - nawet jeśli pomoc nie jest jeszcze rozliczona w pełni? Czy wszystkie koła przesłały rozliczenie pomocy i czy są to prawidłowe rozliczenia?

Ostatniego dnia lutego poinformowano, że w kampanii 2019 roku spośród 8589 kół, które otrzymały pomoc, 337 kół dokonało zwrotów niewykorzystanych środków na kwotę 121.831,99 zł.

Oznaczałoby to stosunkowo mniejszą liczbę zwrotów niż rok wcześniej – ale na większe kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że to rozliczanie trwa.

W 2019 r. Agencja przekazała kołom łącznie 29,7 mln zł (w budżecie było na ten cel 40 mln zł).

Jak zaznacza agencja, z tytułu pomocy przyznanej w 2019 roku 1 KGW nie złożyło sprawozdania.

„Zarówno w przypadku pomocy przyznanej w 2018, jak też w 2019 roku jedynie niewielki odsetek kół złożył nieprawidłowe sprawozdania z rozliczenia otrzymanej pomocy. Za 2018 rok nie zostało przyjętych 6 sprawozdań, natomiast za 2019 rok, uwzględniając stan na 24.02.2020 roku, wystąpiło 7 takich przypadków” - podano.