KRIR wystąpiła do MRiRW z sugestią zniesienia limitu w przypadku wspólnego ubiegania się o pomoc, co doprowadziłaby do sytuacji, w której podmiot mógłby ubiegać się dowolną kwotę w okresie realizacji PROW 2014-2020, pod warunkiem, że realizowałby operacje wspólnie z innymi rolnikami.

MRiRW nie uznało takiej zmiany za godną uwagi – tłumacząc, że „zastosowanie takiego rozwiązania stanowiłoby możliwość obejścia przez wnioskodawców jednego z podstawowych założeń przyjętych przy konstruowaniu tego instrumentu wsparcia tj. założenia, że pomoc otrzymywana przez jednego rolnika jest limitowana, tak aby większa liczba podmiotów mogła uzyskać wsparcie, w ramach indywidualnych operacji, czy też grupowych.”

Niejako na marginesie przekazanego wyjaśnienia zauważono w kontekście trwającej epidemii: „W takiej sytuacji utrudnione jest prognozowanie sumy kwoty środków, których będą dotyczyły obecnie składane przez rolników wnioski. W związku z powyższym, nie jest obecnie przesądzone, czy obecny nabór jest ostatnim naborem o przyznanie pomocy w ramach obszaru d.”

Trwający nabór ma się zakończyć 29 maja.

Czytaj też:

„Modernizacja” w obszarze d od 31 marca

Do jakiej kwoty możliwe jest wsparcie z „Modernizacji”?