W odpowiedzi na apele samorządów regionalnych Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 marca br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne uruchomienie naboru wniosków na dofinansowanie kosztów zakupu komputera dla dzieci rolników.

Taką formę wsparcia wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2020.2224). W opinii izb program ten cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak krótki termin naboru wniosków oraz ograniczenia wiekowe spowodowały, że wiele rodzin nie mogło skorzystać z tej pomocy.

Jednocześnie samorząd rolniczy wnioskował o zmianę kryteriów decydujących o przyznaniu pomocy. Zdaniem KRIR dofinansowanie winno być udzielane dla dzieci i młodzieży uczącej w szkołach podstawowych i średnich, oraz młodzieży studiującej niezależnie od wieku.