ARiMR podała, że w zakończonym 1 lipca naborze o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw" wpłynęło dotychczas 4380 wniosków, mogą jeszcze wpłynąć dokumenty złożone za pośrednictwem poczty. Pomoc przysługuje w kolejności wynikającej z sumy punktów, przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru. Decyzja w sprawie przyznania pomocy będzie wydana  w ciągu 210 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków.

Również do 1 lipca wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania mogli składać młodzi rolnicy. Dotychczas zarejestrowano 3366 wniosków, i w tym przypadku mogą one jeszcze wpłynąć pocztą.

Zgodnie z rozporządzeniem określającym warunki przyznania tej pomocy, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach podaje prezes Agencji na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, z tym że w przypadku gdy podanie tej informacji miałoby nastąpić przed upływem 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków – Prezes Agencji informuje o przewidywanym terminie podania tej informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję nie później niż 7 dni przed tym terminem.

Dyrektor oddziału okręgowego Agencji (od dnia 18 stycznia 2017 r., wcześniej kierownik biura powiatowego) wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Więcej: W naborach dla „Młodych rolników” i na „Restrukturyzację” jest 4 tys. wniosków