Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro mogą się restrukturyzować, a większe – modernizować.

A jak wyliczyć wielkość gospodarstwa? Farmer pisał o tym w kwietniu: http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/wielkosc-ekonomiczna-gospodarstwa-w-nowym-prow,50572.html

Zatem o środki na restrukturyzację małych gospodarstw może zabiegać rolnik, który m.in. posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.

Z kolei pomoc na modernizację otrzyma ten, którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro (w projekcie skierowanym do UE zakładano, że będzie to 6 tys.) i nie jest większa niż 200 tys. euro (zakładano 250 tys. euro).

Możliwe jest, że w wyniku restrukturyzacji gospodarstwo będzie większe i tym samym będzie mogło się modernizować.

Jeżeli beneficjent ubiega się o pomoc albo przyznano mu pomoc w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” limity w „Modernizacji” pomniejsza się o wysokość otrzymanej wcześniej premii.