Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach PROW mija 17 czerwca 2020 r.!

Przypominamy: pomoc, w ramach tego naboru, jest skierowana do rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej", są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.

Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.