Według najnowszych danych, w ramach obecnego naboru, który trwa od 10 grudnia 2021 r., do ARiMR wpłynęły 83 wnioski o wsparcie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego, opiewające na kwotę blisko 6,5 mln zł.

Czy będzie więcej? Chyba nie należy się spodziewać istotnych zmian w tej statystyce, bowiem już 7 lutego br. upływa termin, kiedy Agencja będzie takie wnioski jeszcze przyjmować.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Przypomnijmy, wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt. Pomoc nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk i hodowli trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub powyżej 750 stanowisk dla macior.

Szukasz czegoś do gospodarstwa? Sprawdź na GiełdaRolna.pl!

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. W całym okresie PROW 2014-2020. Refundowane może być do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 60 proc. – w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.

W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Ważne jest jednak, żeby inwestycje zapewniały dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Kolejny nabór wniosków w tym obszarze planowany jest - według tegorocznego harmonogramu ARiMR - na listopad/grudzień 2022 r. Nabór uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru.