Zgodnie z prawem wnioski w tej edycji programu przyjmowane są do wyczerpania puli środków lub do końca grudnia.
Monika Pietrusińska Janowska, ARiMR: druga edycja kończy się z ostatnim dniem roboczym tego roku, nie ma potrzeby ogłaszania tego faktu, ponieważ nie wyczerpany został limit środków na to działanie.

Program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Przypomnijmy o dotacje mogą ubiegać się rolnicy, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność rolniczą lub prowadzą ja nie dłużej niż 12 miesięcy oraz nie ukończyli 40 lat. Liczy się także wielkość gospodarstwa. W zależności od regionu musi to być co najmniej średnia krajowa lub wojewódzka.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk