Młody rolnik może otrzymać jednorazową, bezzwrotną premię w wysokości 75 tys. złotych. Z takiej pomocy może skorzystać w tegorocznym naborze ponad 6,5 tys. osób. Od początku naboru do Agencji wpłynęło ponad 6,2 tys. wniosków od młodych rolników.

Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys. młodych rolników.